header banner
Default

Kryptoinvestoren advarer nykommere og sier: "Dette er ikke for alle"


Bitcoin har steget kraftig i verdi det siste året, og nå beveger flere kjente investorer seg inn i kryptovaluta. Mads Faste Liang Nilsen (37) kan skilte med høy avkastning, men ville ikke anbefalt dette til uerfarne småsparere.

Mads Faste Liang Nilsen er blant nordmennene som har valgt å investere i kryptovaluta – i fjor steg porteføljen med 200 prosent.

Publisert:

– Da jeg ble eksponert for kryptovaluta i 2017 ble jeg veldig interessert, og brukte tid på å lese meg opp på demokratisering av økonomi og teknologien bak, sier Nilsen til E24.

Drammenseren har opplevd en god stigning for sin kryptobaserte portefølje, men kan samtidig fortelle om store svingninger – hittil i 2021 har hans investeringer i kryptovaluta tredoblet seg.

Samtidig har investeringene hans i aksjefond steget med nærmere ti prosent. Den ivrige spareren fordeler sine tilgjengelige midler jevnt mellom kryptovaluta og aksjefond, noe som innebærer en langt høyere andel i digital valuta enn hva som er anbefalt.

– Jeg anbefaler ikke dette for min mor på 66 år. Man må tåle volatiliteten og ha et langsiktig perspektiv, forklarer han.

Videre understreker han at mesteparten av midlene er investert i eget firma og bolig – og at han aldri investerer mer enn han kan tape i kryptovaluta.

Digital valuta, som kryptovaluta, skiller seg fra tradisjonell valuta ved at ingen myndigheter eller sentralbank har kontroll – prisen styres fullstendig av tilbud og etterspørsel.

Ifølge BBC er det nettopp denne desentraliseringen og troen på teknologien bak, såkalt blokkjede, som er appellen for nye investorer.

Ikke invester mer enn du kan tape, er rådet til den rutinerte kryptoinvestoren
Foto: Fredrik Solstad

– Krever mer enn tradisjonell sparing

– Det er enkelt å handle selve kryptovalutaen, men man er selv ansvarlig for å lagre data sikkert og unngå hacking, forteller han. Samtidig har jeg funnet ut at jeg er en elendig «trader» og heller må investere langsiktig – sånn sett er tradisjonell sparing lettere, forteller kryptoentusiasten.

Nilsen forteller videre at han ser på kryptovalutaens fremtreden som en betydningsfull innovasjon på linje med internett i sin tid, og har derfor et langsiktig perspektiv.

Årsaken er at han har tro på teknologien bak den digitale valutaen.

Samtidig advarer han andre småsparere mot å jakte på rask avkastning.

– Økt risiko kan gi økt gevinst, men kryptovaluta krever mer av deg som investor, både når det gjelder digital kompetanse og toleranse for volatilitet, forklarer Nilsen.

Tek-entusiasten forteller videre at han reinvesterer deler av profitten fra kryptovaluta i aksjefond som en motvekt, og advarer samtidig mot å legge for mye i uttalelser og avisoverskrifter.

– Det er mange meninger og misoppfattelser i markedet, og derfor kan kryptovaluta oppleves som krevende, forteller drammenseren.

Selv om man kan oppleve store positive utslag på kort tid, kommer Nilsen med følgende formaning:

– Invester på egen risiko og regning. Ha en plan, ikke trekk opp kredittkortet for å investere i kryptovaluta – se det større bildet, advarer han.

Nilsen hjemme med datteren Sonja (2)
Foto: Fredrik Solstad

Investeringsøkonom: Flere investerer ved kraftig oppgang

Stadig flere nordmenn kaster seg over kryptovaluta, og den mest fremtredende av disse er bitcoin.

Senest i januar opplevde nettmegleren Nordnet stor pågang når det gjelder handel av Bitcoin XBTE. Verdipapiret gir eksponering mot kryptovalutaen uten at man eier den direkte.

– Vi har merket oss at slike verdipapirer er høyt omsatt når det er store kursutslag, da hiver flere seg på, forteller investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren.

Han sammenligner videre kursutviklingen for vekstselskaper med kryptovaluta, og tror det hovedsakelig er medieoppmerksomhet og unge som står bak dette.

Samtidig prøver sentralbankene å trykke seg ut av en krise, noe som vil føre til at valutaverdi faller på sikt, mener Johannesen.

Selv om såkalte kvantitative lettelser er noe som ofte fremheves i forbindelse med investeringer i kryptovaluta, tror ikke investeringsøkonomen dette er den drivende årsaken til stadig økende interesse.

– Trenden er at det er unge med digital kompetanse, og som har hatt en digital oppvekst, som kjøper dette på litt høyere nivå enn eldre. Man ser også effekten av at flere kjente investorer beveger seg inn i kryptovaluta som følge av den enorme pengetrykkingen under pandemien, forklarer Johannesen.

Lest denne? Slik forklarer du bestemor hva bitcoin er under julemiddagen

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet
Foto: Nordnet

Flere er komfortable med risiko

I lys av den mye omtalte Gamestop-saken kan det virke som stadig flere nordmenn er åpen for å ta høyere risiko enn tidligere. Leder for DNB Markets, Bård Kittelsrud, la merke til hvordan unge var særlig aktive i aksjen.

– Det er høyrisiko og ikke noe vi anbefaler i det hele tatt, sa Kittelsrud, og anbefalte heller tryggere aksjer for sine kunder.

Johannesen i Nordnet råder småsparere til å ta en risikovurdering før man investerer i kryptovaluta, og anbefaler ikke mer enn fem til ti prosent av porteføljen i digital valuta.

– Yngre generasjoner vokser opp med dette, så det blir naturlig for dem – men alle må ta en grundig risikovurdering. Dette markedet svinger mye mer, sier han til E24.

Nylig rykket Finanstilsynet ut og gjentok sine tidligere advarsler om «høy risiko» i kryptovaluta.

Det stopper imidlertid ikke kryptoentusiasten Elon Musk – nå har Tesla-sjefen annonsert at det blir mulig å betale for selskapets elbiler med bitcoin.

Bitcoin har mer enn doblet seg siden starten av året og nådde nylig en rekordkurs på nærmere 520.000 kroner pr. bitcoin, men har siden falt tilbake.

I skrivende stund er én bitcoin verdt rundt 510.000 kroner, noe som er en nedgang på litt over én prosent siden årets foreløpige topp.

E24 har tidligere omtalt at kryptovalutaen har steget mange hundre prosent siden mars 2020.

Selv med slike topper advarer Nilsen andre småsparere om å se seg blind på potensiell avkastning.

– En seriøs investering krever også en seriøs investor. Dette er ikke for alle, avslutter han.

Les også

Bitcoin over 60.000 dollar for første gang

VIDEO: Hva er kryptovaluta? [Guide for nybegynnere] - Hvorfor er Krypto verdifult?
Norwegian Crypto Newbie

Sources


Article information

Author: Christine Stevenson

Last Updated: 1704255122

Views: 1776

Rating: 3.9 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christine Stevenson

Birthday: 1983-03-01

Address: 962 Weiss Freeway Apt. 768, West Dawntown, KS 48828

Phone: +3549887624159171

Job: Environmental Engineer

Hobby: Chess, Lock Picking, Skydiving, Camping, Bird Watching, Mountain Climbing, Billiards

Introduction: My name is Christine Stevenson, I am a daring, accomplished, forthright, steadfast, unyielding, persistent, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.