header banner
Default

Teknoloji şirketlerinin geliri nereden geliyor?


Table of Contents

  Sektörün dev firmaları, pek çok farklı cihaz ve farklı hizmet platformları ile varlıklarını sürdürmekte ve elde ettikleri gelirler ile her geçen gün servetlerine servet katmaktalar. Fakat her firmanın bir altın kartı, en fazla gelir elde ettiği yıldızı niteliğinde ürünü mevcut. Peki teknoloji sektörünün 5 devi için bunlar neler?

  Apple

  Apple

  800 milyar dolardan fazla pazar değeri ile ayrıca dünyanın en büyük şirketi ünvanının da sahibi olan Apple, geçtiğimiz yıl tam 216 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başarmış. Bu gelirde ise net karı 46 milyar dolar olan Apple'ın sizin de tahmin edebileceğiniz gibi en fazla satan ürünü iPhone. Bünyesinde başta iPad ve Mac olmak üzere farklı ürünler barındırmasına karşın Apple'ın sattığı iPhone'lar, toplam ürün satışının da %63'ünü karşılaşmakta. Bir başka deyişle Apple için iPhone, diğer tüm cihazlarından daha önemli.

  Alphabet

  Alphabet

  İnternet dediğimizde aklımıza ilk gelen ve bir internet kullanıcısının olmazsa olmazı konumunda olan Google'ı bünyesinde barındıran Alphabet şirketinin geçtiğimiz yılki değeri, 650 milyar dolar civarındaydı. Yıllık 90 milyar dolar gibi bir gelir elde eden Alphabet (yani Google), bu gelirinin %88'ini "Google AdWords" ve "YouTube"un oluşturduğu reklam satışlarından elde etmekte.

  Microsoft

  Microsoft

  Piyasa değer 530 milyar dolardan fazla olan Microsoft, kendi seviyesindeki şirketlere nazaran geliri dengeli şekilde dağılmış bir şirket olarak karşımıza çıkmakta. Microsoft'un geliri konusunda en fazla şaşırdığımız nokta ise Office programlarının en fazla geliri elde etmesi. Gerçi teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması ile bütün sektörlerde firmalar artık işlerini tamamen bilgisayar ortamı üzerinden hallediyor ve bu durum da şirketlerin Office programlarını çeşitli paketler halinde, kendilerine özelleştirilmiş şekillerde almalarını sağlıyor. Microsoft'un en fazla Windows'tan gelir elde ettiğini düşünürdük fakat işin rengi farklıymış.

  Amazon

  Amazon

  Geçtiğimiz yılın verilerine göre 455 milyar dolarlık bir değere sahip olan Amazon, yine geçtiğimiz yıl elde ettiği 136 milyar dolarlık gelir ve bu gelirden kalan 2 milyar dolarlık net kar ile sektörün diğer devlerine oranla en düşük karı olan şirketlerden biri diyebiliriz. Şirketin en büyük gelir kaynağı ise tahmin edebileceğiniz gibi satış platformu.
   

  Facebook

  Facebook

  430 milyar dolardan fazla bir değere sahip olan Facebook, 10 milyar dolarlık net kar ile yine diğer firmalara göre biraz da olsa geride kalmakta. Facebook'un gelir tablosuna baktığımızda ise direkt olarak şunu söylemek gerekli; Facebook demek, reklam demek. Öyle ki şirketin geçtiğimiz yıl elde ettiği 28 milyar dolarlık gelirin tam %97'sini reklamlar oluşturmakta.

  Kaynak

  Sources


  Article information

  Author: Tracy Fernandez

  Last Updated: 1703803681

  Views: 805

  Rating: 3.8 / 5 (115 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tracy Fernandez

  Birthday: 1991-05-24

  Address: 062 Morales Lakes Suite 743, New April, KS 70384

  Phone: +4427598082337139

  Job: Robotics Engineer

  Hobby: Wine Tasting, Coin Collecting, Soccer, Board Games, Juggling, Woodworking, Table Tennis

  Introduction: My name is Tracy Fernandez, I am a honest, receptive, ingenious, unyielding, audacious, expert, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.